ספריות-מידע כללי ספריות- רשת הספריות העירוניות נתניה- ספריות הרשת ספריות-משחקיות ספריות-השכרת אולמות ספריות-אנגלית ספריות-צרפתית ספריות-רוסית רשת הספריות נתניה-קטלוג-נתנידע-מאגר מידע לגיל הרך-חמאמא-מרכז מידע קהילתי-נתנידע ספריות- מאגר מידע לגיל הרך - מרכז מידע קהילתי לגיל הרך- גיל הרך- רשת הספריות העירוניות נתניה-נתנידע ספריות-קישורים ספריות-אוספים מיוחדים ספריות-עיתנים וכתבי-עת ספריות-מאגרי מידע האמותה לחינוך בלתי פורמלי עיריית נתניה

תקנון - סדרי השאלה

ועוד. DVD בתקנון זה המונח ספר כולל את כל פריטי הספריה: ספרים, תקליטורים, קלטות וידאו,
שימוש בספריה
השאלת ספרים  אינה כרוכה בתשלום.
שרותים הניתנים בתשלום: שרותי צילום, סריקה והדפסה, הזמנת ספרים, הנפקת כרטיס קורא, פעילויות העשרה ועוד. תעריפים  שירותי הספריה.
שימוש במשחקיות כרוך בתשלום. פרטים במשחקיות.

כצד נרשמים

המבקש להרשם לספריה חייב להציג תעודה מזהה. ילד או צעיר שטרם מלאו לו 18 שנים ירשם ע"י אחד מהוריו. המנוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר.
הנרשם לספריה חותם על כתב התחייבות, ןמפקיד בספריה המחאות למשמורת.

נוהלי השאלה

חומרי הספריה מושאלים לפרקי זמן שונים, החל מיום אחד ועד חודש ימים. חלק מהחומרים אינם ניתנים להשאלה. זמן ההשאלה
ניתן לשקול דעת הצוות. על הקורא לוודא מועד החזרת הספר בזמן ההשאלה. ניתן לבקש דחיית מועד ההחזרה באמצעות
הודעה טלפונית בשעות קבלת הקהל בספריה או באמצעות אתר זה בכל שעות היממה. את ההארכה יש לבצע עד יום לפני מועד החזרת הפריט.
לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של פריט שמועד החזרתו עבר ו/או שהוזמן על-ידי קורא אחר. קיימת הגבלה במספר ההארכות שניתן לבצע.

אחריות הקוראים

המנוי אחראי לספר עד להחזרתו לספריה. אחור בחזרת הספר מחייב תשלום קנס גם אם לא נשלחה תזכורת לקורא. אבד ספר או
נגרם לו נזק הקורא ישלם פצוי לספריה. הספר הניזוק ישאר רכוש הספריה. הקורא יודיע לספריה אם החליף כתובת ו/או מספר טלפון.

הזמנות

הזמנת ספרים שאינם נמצאים על המדף נעשת בדלפק ההשאלה או באמצעות אתר זה. עם הגעת הספר תמסר למזמין הודעה טלפונית .
חומרים מוזמנים שמורים לקורא עד ארבעה ימים מיום מסירת ההודעה (ספרי קריאה) או יומיים (ספרי עיון).