ספריות-מידע כללי ספריות- רשת הספריות העירוניות נתניה- ספריות הרשת ספריות-משחקיות ספריות-השכרת אולמות ספריות-אנגלית ספריות-צרפתית ספריות-רוסית רשת הספריות נתניה-קטלוג-נתנידע-מאגר מידע לגיל הרך-חמאמא-מרכז מידע קהילתי-נתנידע ספריות- מאגר מידע לגיל הרך - מרכז מידע קהילתי לגיל הרך- גיל הרך- רשת הספריות העירוניות נתניה-נתנידע ספריות-קישורים ספריות-אוספים מיוחדים ספריות-עיתנים וכתבי-עת ספריות-מאגרי מידע האמותה לחינוך בלתי פורמלי עיריית נתניה

מחירון

תשלומים בגין איחור, השחתה או אובדן
  
       מחיר תשלום בגין


       5 ₪  ליום לפריט איחור בהחזרת מוסיקה, סרטים וספרי עיון
       5 ₪  לשבוע לפריט איחור בהחזרת ספר קריאה


     80 ₪ אובדן / השחתה של ספר
     80 ₪ אובדן / השחתה דיסק
       3 ₪ אבדן או נזק לקופסת וידיאו/CD /DVD
     60 ₪ אובדן ספר ילדים
     40 ₪ השחתה ספר קריאה
     30 ₪ השחתה ספר ילדים


       2 ₪ עד מועד חידוש המנוי הזמנת ספר-מנוי ותיק שבחר לא לקבל את כספו חזרה
       5 ₪ הזמנת ספר-מנוי חדש / מחדש


       7 ₪ כרטיס קורא - מנוי ותיק שבחר לא לקבל את כספו חזרה
     10 ₪ כרטיס קורא - מנוי חדש / מחדש


 עד 17 ₪ שעת סיפור
 20-25 ₪ הצגות לילדים
 במקרה של אובדן ספר ניתן להחזיר ספר זהה חדש במקום תשלום   
תעריפי תשלום לשירותי ספריה מורחבים
  
מחיר
  סוג שירותחינם
חצי שעה גלישה באינטרנט ומאגרי מידע
6 ₪
חצי שעה - לבעלי מנוי בלבד משחקים באינטרנט6 ₪
חצי שעה שמושי office
8 ₪
דף צבע מלא הדפסה
5 ₪
דף צבע חלקי  
0.50 ₪    
שחור - לבן  
10 ₪ 
צבע דף סרוק ומודפס
4 ₪
שחור - לבן דף סרוק ומודפס
3 ₪
לסריקה סריקה לדיסקט
3 ₪
לסריקה סריקה למשלוח בדוא"ל5 ₪
1 - 3 דפים משלוח פקס
1 ₪
כל דף נוסף משלוח פקס
0.50 ₪    
לדף קבלת פקס10 ₪ 
כולל 21 צילומים רכישת כרטיס צילום
0.30 ₪    
כל צילום טעינת כרטיס צילום
1 ₪
דף A4 הדפסה מהמקראה לעיתונות יומית