ספריות-מידע כללי ספריות- רשת הספריות העירוניות נתניה- ספריות הרשת ספריות-משחקיות ספריות-השכרת אולמות ספריות-אנגלית ספריות-צרפתית ספריות-רוסית רשת הספריות נתניה-קטלוג-נתנידע-מאגר מידע לגיל הרך-חמאמא-מרכז מידע קהילתי-נתנידע ספריות- מאגר מידע לגיל הרך - מרכז מידע קהילתי לגיל הרך- גיל הרך- רשת הספריות העירוניות נתניה-נתנידע ספריות-קישורים ספריות-אוספים מיוחדים ספריות-עיתנים וכתבי-עת ספריות-מאגרי מידע האמותה לחינוך בלתי פורמלי עיריית נתניה

שעות קבלה

הספריה ע"ש נדיבי

א', ב', ד'     14:00 - 19:00
ג', ו'            9:00 - 13:00

הספריה ע"ש דבורה בן - יהודה

א', ג', ה'     14:00 - 19:00
ו'                9:00 - 13:00

מדיה-טק העיר

ב'              10:00 - 19:00
ג', ה'          19:00 - 14:00
ד'             10:00 - 21:00
ו'                9:00 - 13:00

מדיה-טק גלי ים

א', ג', ה'     14:00 - 19:00
ב'              16:00 - 21:00
ו'                9:00 - 13:00

מדיה-טק קרית השרון

א', ג'        14:00 - 19:00
ב', ה'        15:00 - 20:00
ב', ו'           9:00 - 13:00

ספריית רמת ידין

א', ד'    15:00 - 19:00