ספריות-מידע כללי ספריות- רשת הספריות העירוניות נתניה- ספריות הרשת ספריות-משחקיות ספריות-השכרת אולמות ספריות-אנגלית ספריות-צרפתית ספריות-רוסית רשת הספריות נתניה-קטלוג-נתנידע-מאגר מידע לגיל הרך-חמאמא-מרכז מידע קהילתי-נתנידע ספריות- מאגר מידע לגיל הרך - מרכז מידע קהילתי לגיל הרך- גיל הרך- רשת הספריות העירוניות נתניה-נתנידע ספריות-קישורים ספריות-אוספים מיוחדים ספריות-עיתנים וכתבי-עת ספריות-מאגרי מידע האמותה לחינוך בלתי פורמלי עיריית נתניה

תקנון רשת הספריות

שימוש בספריה

השימוש בספריה מותר לכל אדם בכפוף לציות לתקנון ולסדרי ההשאלה של הספריה.מנהלת הספריה או מי שהוסמך על ידה רשאים להרחיק מהספריה את מי שמפר את כללי ההתנהגות. מנהלת הספריה או מי שהוסמך על ידה רשאים לדרוש ממבקרי הספריה להזדהות.

כללי התנהגות בספריה

 • הספריה משרתת קהלים מגוונים הבאים למטרות שונות. באי הספריה מתבקשים לנהוג בהתחשבות ולכבד את המבקרים האחרים ע"י שמירה על השקט בכל תחומי הספריה
 • אין לאכול ולשתות באולמות הספריה. האכילה והשתיה מותרות במבואה בלבד. אין ללעוס מסטיק בכל שטח הספריה.
 • אין לעשן בספריה, כולל במבואת המעליות.
 • אין להכניס בעלי חיים לספריה, להוציא כלבי נחיה.
 • אין להכניס אופניים, גלגליות, סקטבורדים ודומים להם לתחומי הספריה.
 • ביטחון ובטיחות

 • אין להכניס תיקיםלספריה. התיקים יופקדו בתאים על יד עמדת השומר. המבקרים יוכלו לבחור בין תאים נעולים לבין תאים פתוחים. נעילת התאים מתבצעת באמצעות מטבע של 10 ₪ המוחזר לאחר תום השמוש בתא.
 • הספריה אינה אחראית על כל אבדן או גנבה בתחומי הספריה. מומלץ לא להכניס דברי ערך לתחום הספריה אלא להפקידם בתאים  הנעולים.
 • יש לאפשר בדיקת תוכן תיקים בכניסה וביציאה מתחומי הספריה.
 • ילדים מתחת לגיל 8 ילווה בכל עת על ידי הורה או בוגר אחר.
 • אוספי הספריה מוגנים במערכת מיגון המתריעה על הוצאת פריטים ללא רישום כדין.
 •    שמירה על פרטיות

  הספריה לא תמסור לצד שלישי מידע על הקורא ללא הסכמתו, הן פרטים שנרשמו בכרטיסו לצרכים ניהוליים, הן מידע לגבי השאלות, הזמנות וכדו'.